Jul 12, 2011

Funny Nepali Political Quote


"ma mare pani mero desh baanchi rahos"
म मरे पनि मेरो देश बाचि रहोस् ।
-Mahendra Bir Bikram Shah

"ma mare pani mero choro disco maa naachi rahos."
म मरे पनि मेरो छोरा डिस्कोमा नाची रहोस् ।
-Gyanendra Shah

Ma ke bhandachu bhane - Ma mare pani mero chori kurshi ma basi rahos.
म के भन्दैछु भने - म मरे पनि मेरो छोरी कुर्शीमा बसी रहोस् ।
- Girija Prasad Koirala.

No comments:

Post a Comment